Η ομάδα σχολείων με την ονομασία AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTÊVÃO γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2013.Αυτή η ομάδα σχολείων εργάζεται με μαθητές από 3 ετών έως και ενήλικες. Διαθέτει 2 800 άτομα. Αυτό το σύμπλεγμα έχουμε επίσης άλλα έξι σχολεία εκτός από τη δευτεροβάθμια σε όπου αναπτύσσεται το εθνικό πρόγραμμα σπουδών με ιδιαίτερη έμφαση στις Επιστήμες, τις Τέχνες, τον Αθλητισμό, τα μαθήματα κτηνιατρικής και τους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Σε αυτή τη διαφορετική δυναμική περιλαμβάνει αρκετές τάξεις των Επαγγελματικών Μαθημάτων (Επαγγελματικά Μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) σε διάφορους τομείς, όπως προγραμματισμός ΤΠΕ, αθλητισμός, βιομηχανικός σχεδιασμός, φωτογραφία και εμπορικές ψηφιακές υπηρεσίες. 

Το Cluster είναι ο επικεφαλής της κοινοπραξίας που είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών (επαγγελματική ανάπτυξη) και του προσωπικού που ανήκει στα σχολεία κοντά στο Aveiro. Έχουν αναπτυχθεί διάφορα είδη σχεδίων με και για μαθητές διαφορετικών ηλικιών που συνδέονται με διαφορετικούς τομείς, όπως η διδασκαλία ή η εθελοντική εργασία. Το Cluster είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου DLearn και έχει αναγνωριστεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αθλητισμού Minigolf και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Minigolf, καθώς και από το Lions Clube Santa Joana Princesa, του Aveiro.


Νομικός εκπρόσωπος: Fernando Delgado Santos

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: delgado@aeje.pt

Ιστοσελίδα: www.aeje.pt

elGreek