Το Κέντρο Emphasys, ιδρύθηκε το 1998 και λειτουργεί ως Εκπαίδευση, Κέντρο κατάρτισης ΤΠΕ, Κέντρο έρευνας και ανάπτυξης λογισμικού εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου. Οργανώνεται σε 4 αλληλένδετα τμήματα:

  • Το Τμήμα Εκπαίδευσης το οποίο προσφέρει επικυρωμένα και διαπιστευμένα μαθήματα πληροφορικής, καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.
  • Το Τμήμα κατάρτισης ΤΠΕ το οποίο περιλαμβάνει δύο εξαιρετικά εξοπλισμένες μονάδες: α) το Μονάδα STEAM το οποίο προσφέρει μαθήματα σε νέους που συνδυάζουν ρομποτική, τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση, καθώς και κωδικοποίηση μέσω βιντεοπαιχνιδιών υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών "Lego Education Trainer", και β) Μονάδα κατάρτισης της ΕΕ το οποίο παρέχει ευρεία επιλογή μαθησιακών μαθημάτων κινητικότητας Erasmus+ KA1 για επαγγελματίες και πολίτες της ΕΕ.
  • Το Τμήμα Έρευνας που συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς σε έργα της ΕΕ στο πλαίσιο διαφόρων ταμείων (π.χ. Erasmus, AMIF, AAL, Δικαιοσύνη)
  • Το Τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού η οποία ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την πιλοτική δοκιμή και την αξιολόγηση διαφόρων εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης, παιχνιδιών, εφαρμογών για κινητά, πλατφορμών, ιστότοπων, εφαρμογών και πυλών αξιολόγησης κ.λπ.

Emphasys είναι ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ψηφιακής Μάθησης (DLEARN).


Σκηνοθέτης: Άθως Χαραλαμπίδης

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@emphasyscentre.com

Ιστοσελίδα: https://emphasyscentre.com/

elGreek