Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) είναι ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε το 1992. Πρωταρχική αποστολή του είναι να προσφέρει εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου χρησιμοποιώντας αποκλειστικά μεθοδολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να αναπτύσσει το κατάλληλο υλικό και τις κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας. Εξίσου σημαντικός στόχος είναι η προώθηση της επιστημονικής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της εξ αποστάσεως και της δια βίου μάθησης. Το HOU προσφέρει τυπική και άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων με τη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, που οδηγεί σε πτυχία BSc, MSc και διδακτορικά καθώς και σε πιστοποιητικά δια βίου μάθησης, εξυπηρετώντας σήμερα πάνω από 40.000 ενεργούς φοιτητές και πάνω από 2.500 μόνιμους υπαλλήλους και μέλη επικουρικού διδακτικού προσωπικού. 

Το HOU χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία συμπληρώνεται με ειδικά αναπτυγμένο εκπαιδευτικό υλικό και υποστηρίζεται από μια σύγχρονη τεχνολογική υποδομή. Το HOU αποτελείται από τέσσερις Σχολές (Επιστήμη και Τεχνολογία που εκπροσωπείται στο παρόν έργο από το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Υπολογιστικών Μέσων (DSMC), Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και Εφαρμοσμένες Τέχνες) και ενσωματώνει το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, Μεθοδολογίας και Τεχνολογίας (e-CoMeT Lab) ως ανεξάρτητη Μονάδα υπεύθυνη για την εποπτεία της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού περιεχομένου και την εφαρμογή κατάλληλων μεθοδολογιών στα μαθήματα του HOU.

Διευθυντής: Οδυσσέας Ζώρας

Επίσημο email: president@eap.gr

Ιστοσελίδα: https://www.eap.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θεοφάνης Ορφανουδάκης

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fanis@eap.gr

elGreek