Η IDEC είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλών κατάρτισης με έδρα τον Πειραιά, Ελλάδα. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν εκπαίδευση, συμβουλευτική διοίκησης, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση, έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Συνεργάζεται με περισσότερα από 800 ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη και με περίπου 300 εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένους τομείς. 

Η IDEC έχει εκτεταμένη εμπειρία για περισσότερα από 25 χρόνια σε ευρωπαϊκά έργα, είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες. Επιπλέον, η IDEC λειτουργεί ένα διαπιστευμένο κέντρο δια βίου μάθησης που παρέχει εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο με περισσότερους από 300 συμμετέχοντες (ενήλικες εκπαιδευόμενους) κάθε χρόνο. Μέσω του εκπαιδευτικού μας κέντρου, αλλά και στο πλαίσιο της υλοποίησης πολλών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αναπτύσσουμε και παρέχουμε πολυάριθμα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές με τη χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης της IDEC www.e-trainingcentre.gr

Μέσω του διπλού της ρόλου, τόσο ως πάροχος εκπαιδευτικών υπηρεσιών όσο και ως εταιρεία συμβούλων διαχείρισης, η IDEC κατάφερε να ενσωματώσει τις βέλτιστες πρακτικές από τον επιχειρηματικό τομέα στην εκπαίδευση, προσαρμόζοντάς τες στο πνεύμα της ανοικτής και βιώσιμης και προσβάσιμης εκπαίδευσης για όλους.

 

ΔιευθυντήςΞένια Χρονοπούλου

Επίσημο email: xenia@idec.gr

Ιστοσελίδα: https://idec.gr/

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ζωή Μπάτση, Μαρία Υφαντή Καττή

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: zoe@idec.gr, m.yfanti.katti@idec.gr

elGreek