Το Politeknika Ikastegia Txorierri είναι ένα επιδοτούμενο Λύκειο Επιστημών και Τεχνολογίας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (και τα δύο επίπεδα 3 και 5 του EQF) στην περιοχή των Βάσκων. Κάθε χρόνο το σχολείο παρέχει εκπαίδευση σε περισσότερους από 400 μαθητές πλήρους φοίτησης και 1000+ ενήλικες μαθητές μερικής φοίτησης με προσωπικό 45 ατόμων.

Το Politeknika Ikastegia Txorierri εστιάζει στην ολοκληρωμένη και δια βίου μάθηση των φοιτητών του. Το Κέντρο προωθεί την Καινοτομία σε Τεχνολογικά και Παιδαγωγικά Προγράμματα και στοχεύει να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στο Κοινό, καλύπτοντας τις τοπικές εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων, των τοπικών πανεπιστημίων και ιδρυμάτων.


Διευθυντής: Jesús Ángel Orbe

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jorbe@txorierri.net

Ιστοσελίδα: www.txorierri.net

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Anabel Menica

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: amenica@txorierri.net

elGreek